Reader Comments

Koliko god da je period diplomiranja

by jhonn peter (12-09-2017)


storify

Koliko god da je period diplomiranja okružen učenjem i intelektualnim rastom, dolazi do vremena kada je jedini cilj učenika da stekne diplomu i da uđe na tržište rada. Vezivanje u percaluksu u kraljevskoj plavoj, tamno plavoj, crnoj, vino i mahovinu zeleno srebro ili zlato gravira. Cilj je cilj vašeg rada, tu istraživač želi da dođe sa istraživanjem.

Ko god da napusti konačni oblik rada, završava da izbegne važna podešavanja, što će svakako biti sidro vaše note. Na kraju prezentacije CBT, nastavnici često postavljaju pitanja o radu. Za Raimundo Morais (2010), donošenje odluka je kao izbor put do života. Kritički pregled članka nakon prvog čitanja je teško postići zato što obrada nepoznatog teksta zahteva veze koje možda nisu očigledne prvi put.