Oliveira, R. C., Silva, J. E. R., Pires, D. C. M., Aguillar, A. S. ., & Luz, J. M. Q. (2021). Biostimulants in the development of tomato and collard greens seedlings. Comunicata Scientiae, 12, e3657. https://doi.org/10.14295/cs.v12.3657