Reffatti, L. ., Gonçalves de Oliveira, G. ., & Shibata, M. . (2021). Fruit traceability via mobile application. Comunicata Scientiae, 12, e3483. https://doi.org/10.14295/cs.v12.3483